Regulamin

Regulamin obiektu
Apartamenty Nowy Świat

 

Właścicielem obiektu APARTAMENTY NOWY ŚWIAT są osoby prywatne AMANDA ŻOŁĘDZKA, BOŻENA ŻOŁĘDZKA, ADRIAN ŻOŁĘDZKI, z adresem ul . Nowy Świat 17 A  34 -312 Międzybrodzie Bialskie, NIP: 629-24-75-775, REGON:365056756

Dokonując rezerwacji poprzez stronę www.apartamentynowyswiat.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Osoby prywatne Amanda Żołędzka, Bożena Żołędzka, Adrian Żołędzki od początku dokładają wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.

 

Warunki realizacji Usługi: 

 

Reklamacje

 

 

Obsługa płatności

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.


Pozostałe zasady wynajmu

 1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Dom jest wynajmowany na doby zgodnie z wcześniej ustaloną rezerwacją.
 3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności właścicieli lub osoby upoważnionej poprzez okazanie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz wypełnienie karty meldunkowej.
 4. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonywać on-line na stronie www.apartamentynowyswiat.pl
 5. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty należnej za cały pobyt.
 6. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 50% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem(potwierdzenie wykonania przelewu należy okazać przy zameldowaniu) lub na miejscu gotówką w dniu zameldowania.
 7. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 8. Opłata klimatyczna jest wliczona w cenę apartamentu.
 9. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
 10. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Apartamenty Nowy Świat uprawnione są do potrącenia wpłaconej zaliczki.
 11. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.
 12. Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji.
 13. Zmiana rezerwacji przez Apartamenty Nowy Świat jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Apartamenty Nowy Świat mają obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).
 14. Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko dziecięce do apartamentu. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.
 15. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 16. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.
 17. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 18. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 19. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu i w apartamentach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak i ich utratę.
 20. W przypadku powstania szkody podczas pobytu Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 21. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z ich winy. Goście proszeni są o niezwłoczne zawiadomienie właścicieli o szkodach. Wycena szkody należy do właściciela. Szkody do których zobowiązuje się najemca obejmują faktyczne straty oraz utracone zyski.
 22. Przebywanie w domu innych Gości niż w karcie meldunkowej jest zabronione.
 23. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.
 24. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 20, Zarządca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 25. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 26. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami w wysokości 100 zł.
 27. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach. Jednakże w przypadku jakichkolwiek problemów właściciel udostępnia nagrania z monitoringu.
 28. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.
 29. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 30. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 31. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 32. Dokonanie rezerwacji jest równoważne z akceptacją regulaminu.

 

 

 

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!

Lokacja Adres

Apartamenty Nowy Świat

ul. Nowy Świat 17a

34-312 Międzybrodzie Bialskie

Telefon Telefon

+48 514 614 205
facebookinstagram@nowyswiat17a

Numer konta: MBANK 43 1140 2004 0000 3202 8435 8095

-->